Geschiedenis

​​In 1995 heeft Groot Goylant zich samen met Laar & Berg aangesloten bij het Alberdingk Thijm College en heeft de organisatie een nieuwe naam gekregen: Katholiek Lyceum in het Gooi (KLG). In 2006 is ook het St. Aloysiuscollege bij het KLG aangesloten. In 2008 ontstond er een fusie tussen het KLG en de basisscholen van de Stichting Katholiek Onderwijs Gooi en Eemland (SKOG&E) en kreeg de organisatie zijn huidige naam: Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm.

In augustus 2004 is Groot Goylant gestart met een tweetalige, internationale opleiding (IDGG = International Department Groot Goylant). Deze vmbo-variant was nog de “missing piece” in het tweetalige, internationale aanbod van de organisatie. De IDGG is voor leerlingen vanuit het internationale circuit die niet havo, vwo niveau hebben en Nederlandse leerlingen die graag meer met Engels willen doen. De IDGG heeft hetzelfde aanbod van vakken als de reguliere opleiding. De leerlingen kiezen vanaf leerjaar 1 voor de IDGG en krijgen vooral in de eerste twee jaar van hun GG opleiding de meeste vakken in het Engels. In de bovenbouw volgen ze ook nog een aantal vakken in de bovenbouw.

ICT Campus (MBO)​

Binnen het gebouw van Groot Goylant is ook de ICT Campus. Dit is een MBO voor ICT-opleidingen op het gebied van systeembeheer en applicatie-ontwikkeling. Deze opleidingen sluiten aan op de ICT-opleiding van Groot Goylant. Ook van buiten GG kiezen leerlingen voor de ICT Campus. Hoewel het een zelfstandige school is heeft het veel verbindingen met GG (dezelfde directeur, gedeelde docenten voor de AVO-vakken).