Bovenbouw Groot Goylant

Bovenbouw

​​​​De beroepsgerichte opleidingen

Als je in de bovenbouw voor een beroepsgerichte opleiding kiest, krijg je een opleiding waarin je niet alleen vakken als Nederlands, Engels, rekenen, enz. volgt, maar ook het beroepsgerichte vak.

In ieder geval ga je aan de slag met de volgende modules:

  • het organiseren van een activiteit
  • presenteren, promoten en verkopen
  • een product maken en verbeteren
  • een multimediaal product maken

Tijdens deze modules leer je vaardigheden die je in je toekomstige leven en werk zeker kunt gebruiken. De inhoud van de modules wordt bepaald door je interesse. Bij het organiseren van een activiteit kun je denken aan: een modeshow, een sportdag, een robotshow of een spelletjesmiddag  voor een basisschool.

Groot Goylant biedt de volgende beroepsgerichte opleidingen:​


Al deze beroepsopleidingen kun je op twee niveaus volgen, namelijk in de

  • basisberoepsgerichte leerweg of de: 
  • kaderberoepsgerichte leerweg 

​Mavo (​theoretische leerweg)

Als je goed bent op theoretisch gebied kun je in leerjaar 3 naar de mavo. In leerjaar 3 en 4 krijg je dan 7 theoretische vakken: Nederlands, Engels, wiskunde, economie, biologie, geschiedenis en Spaans.​ 

Naast de 7 theoretische volg je in leerjaar 3 ook een aantal beroepsgerichte modules. ​

Naast deze vakken volg je, net zoals de andere leerlingen in de bovenbouw, rekenen, maatschappijleer, CKV en lichamelijke opvoeding. Met een mavo-diploma kun je overstappen naar 4 Havo of doorstromen naar het mbo.​

Gemengde leerweg

Deze leerweg lijkt op de mavo, maar je volgt 5 (in plaats van 6)  Nederlands, Engels, wiskunde, economie, biologie, geschiedenis en Spaans.​ en een beroepsgericht vak. In dit beroepsgerichte vak volg je de modules:

  • Het organiseren van een activiteit
  • Een multimediaal product maken

Daarnaast volg je binnen het beroepsgerichte deel ook nog twee keuzevakken.​