Groot Goylant biedt goede begeleiding op school, er is aandacht voor sociaal-emotionele begeleiding en er is de mogelijkheid voor extra studielessen
 

Onderwijs

​De schoolloopbaan van een leerling op Groot Goylant bestaat uit twee jaar in de onderbouw en twee jaar in de bovenbouw. Tijdens deze vier jaren worden de leerlingen gestimuleerd en geholpen om de juiste keuzes te maken zodat zij met een diploma van school gaan dat recht doet aan hun interesses, capaciteiten en vaardigheden.

Naast de vaklessen zijn er meerdere manieren waarop de leerling extra ondersteuning kan krijgen. Dit gebeurt tijdens de studievaardigheidslessen, de steunlessen, dyslexieondersteuning en remedial teaching. Naast het leren wordt er ook veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele begeleiding van de leerling. De mentor is hierin de centrale figuur.