tweetalig vmbo

Tweetaligheid

​​​​De international department van Groot Goylant (IDGG) is voor leerlingen van alle niveaus in het vmbo. Het is voor:

 • Nederlandse leerlingen die graag een uitdaging willen en het leuk vinden om in het Engels les te krijgen.
 • Leerlingen met een internationale achtergrond die al Engelstalig onderwijs hebben gevolgd. 

Onderbouw (leerjaar 1 en 2)

 
Welke vakken heb je? 
 • English 
 • Dutch 1
 • Spanish (leerjaar 2)
 • Science (Mens en Natuur)
 • Mathematics 1
 • Health & food
 • Social studies (Mens en Maatschappij)
 • Technology (techniek)
 • Arts
 • Social skills
 • Study skills (studievaardigheden)
 • Computer Technology

Een groot deel van de vakken volg je in het Engels en je krijgt les van native speakers; docenten uit allerlei landen die Engels als moedertaal hebben. 


1
Het vak wordt in het Nederlands gegeven

Bovenbouw (leerjaar 3 en 4)

Als je mooie cijfers hebt gehaald voor de leervakken kun je naar de theoretische leerweg (= mavo).

Ben je meer geschikt voor de praktische opleiding dan kun je kiezen uit: 

 • Business & Design

 • Information Technology

 • Health & Care

 • Sport & Services

 • Mediaschool

Samen met jou wordt bepaald op welk niveau je het onderwijs in de bovenbouw gaat volgen. Een aantal vakken blijf je dan nog steeds in het Engels doen. ​


Het begrip communicatie loopt als een rode draad door het programma van de opleiding, omdat we ervan uit gaan dat communicatie in al zijn vormen een belangrijke voorwaarde voor het leren is. Door middel van allerlei opdrachten herkennen de leerlingen de verbanden tussen de vakken onderling en de relatie van hetgeen ze leren met de wereld om hen heen. Door het trainen van allerlei vaardigheden leren de leerlingen om nieuwe vraagstukken zelfstandig op te lossen.

Het programma is samengesteld voor leerlingen die niet altijd gemotiveerd zijn om met theorie bezig te zijn. Een grote variatie aan doe-opdrachten en een ruim aantal praktische vakken zal de leerling uitdagen om zo goed mogelijk te presteren.

Leerlingen ronden de opleiding af met een Nederlands vmbo-diploma met een certificaat voor tweetalig onderwijs. Daarnaast doet hij/zij twee Anglia-examens voor Engels taalvaardigheid waarvoor aparte certificaten worden behaald. ​Deze examens worden gedaan op het niveau dat bij de leerling past. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mw. Bruinsma. 


i.bruinsma@atscholen.nl
035 - 685 00 14 ​​


​​

​​